İş Sağlığı Belgelerimiz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Elz Yapı,çalışanlarının sağlık ve güvenliğine önem vermektedir.

Önce sağlık anlayışından yola çıkan Elz Yapı, faaliyette bulunduğu alanlarında, çalışanlarının sağlık

ve güvenliğine yönelik programların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bir şekilde uygulanması ve

sürekli olarak iyileştirilmesi için çaba göstermektedir. Elz Yapı, iş sağlığı ve güvenliğini

sürdürebilir kılmak ve tüm iş süreçleriyle, kurumsal kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmek

konusunda kararlı adımlar atmaktadır.